Volg ons
EN NL

Kennis

Praktijkgericht onderzoek stimuleert verbetering en innovatie

Land Water Food Consult wil bijdragen aan de realisering van robuuste en duurzame voedselsystemen. Aan een land- en tuinbouw die beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Aan een duurzame inrichting van gebieden, waar water een ordenend principe is voor het gebruik.

Bij haar aanpak benut Land Water Food Consult op de eerste plaats bestaande lokale kennis, om aan te kunnen sluiten bij de lokale behoefte. Die kan van wezenlijk belang zijn voor het vinden van de meeste effectieve maatregelen. Door bovendien aan te sluiten bij de sense of urgency is de kans op draagvlak voor oplossingen het grootst.

Geen adequate oplossing zonder een goed fundament. Dat vereist kennis; soms toegepaste wetenschap, maar veel vaker uitwisseling van goede landbouw praktijken die elders al gangbaar zijn. Wereldwijd is al heel veel onderzocht.  Het is nu vooral zaak om alle beschikbare bronnen te ontsluiten.

Land Water Food Consult wil door haar wereldwijde netwerk vooral bijdragen aan het ontsluiten en vooral toepassen van de bestaande kennis. Waar mogelijk stimuleert ze de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Betrokkenheid van studenten, jonge boeren en praktijkgericht onderzoek ziet Land Water Food Consult als succesfactoren voor structurele verandering.

  • IMG_9511.jpg
  • IMG_0154.jpg
  • IMG_6761.jpg
  • IMG_6993.jpg
  • IMG_2972.jpeg

Vorige pagina

Composing solutions

Het oplossen van complexe vraagstukken rond voedselproductie is als het componeren van muziek. Werkend als team kunnen experts samen zorgen voor een klinkend resultaat. Dat vraagt vakmanschap, een goed plan van aanpak en een duidelijk doel. En natuurlijk affiniteit met boeren en tuinders, en alle andere partijen die actief zijn in de groene ruimte.

Er zijn veel factoren die bepalen of de oogst in een landbouwgebied succesvol is. De afhankelijkheid van de grillen van het weer, de markt en de politiek maken voedselsystemen kwetsbaar. Klimaatverandering versterkt dit effect. In deze complexibiteit zoeken boeren hun weg. Overheden bepalen de beleidsmatige context, bevorderen onderzoek, stimuleren de groene groei. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel plannen komen weinig verder dan papier. Land Water Food maakt klimaatadaptatie concreet en uitvoerbaar. Bodem, water en voedselsystemen worden verbonden tot een integrale en duurzame aanpak. Werken aan operationele doelen, aan een handelingsperspectief voor boeren en andere stakeholders. Land Water Food slaat de brug tussen beleid en de agrarische werkelijkheid.  Brengt experts bijeen om met u te werken aan een aanpak met impact! Mogen we u uitnodigen?

Heeft u een vraag? Bel gerust!   +31 6 10378595

Nieuws & updates

Ons blog

Een mooie toekomst voor dragon fruit

Peter Prins / 25 december 2016

Zo tegen het einde van het jaar vallen ze opeens op in de schappen van de supermarkt, rose vruchten met groene...

Lees meer

Twitter

Volg ons
EN NL