Volg ons
EN NL

Klimaat en Landbouw Noord Nederland

Boeren, wetenschap en overheid samen aan de slag

Uitgevoerd in nauwe samenwerking met kennispartners (Wageningen University and Research), bedrijfsleven (Grontmij) en lokale overheden in het noorden van Nederland (waterschappen) tussen 2007 en 2011.

Peter Prins was als initiatiefnemer en projectleider betrokken bij een project waarin de boerenorganisatie LTO Noord klimaatverandering en de gevolgen voor de land- en tuinbouw agendeerde.  Mede op basis van de Agro Klimaatkalender, ontwikkeld door Plant Research International, kregen boeren inzicht in de veranderingen in de frequentie van het optreden van extreme weersgebeurtenissen en de gevolgen ervan voor gewassen. Adaptatiemaatregelen werden geïnventariseerd en op haalbaarheid beoordeeld. Het project stimuleerde boeren om allerlei maatregelen in de praktijk te treffen. Zo zijn verschillende boeren gestart met het aanleggen van druppelirrigatie in de teelt van aardappelen (pootgoed) en zijn maatregelen getroffen om het water te conserveren om droogteschade te beperken.

Contact us Blog

Vorige pagina

Composing solutions

Het oplossen van complexe vraagstukken rond voedselproductie is als het componeren van muziek. Werkend als team kunnen experts samen zorgen voor een klinkend resultaat. Dat vraagt vakmanschap, een goed plan van aanpak en een duidelijk doel. En natuurlijk affiniteit met boeren en tuinders, en alle andere partijen die actief zijn in de groene ruimte.

Er zijn veel factoren die bepalen of de oogst in een landbouwgebied succesvol is. De afhankelijkheid van de grillen van het weer, de markt en de politiek maken voedselsystemen kwetsbaar. Klimaatverandering versterkt dit effect. In deze complexibiteit zoeken boeren hun weg. Overheden bepalen de beleidsmatige context, bevorderen onderzoek, stimuleren de groene groei. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel plannen komen weinig verder dan papier. Land Water Food maakt klimaatadaptatie concreet en uitvoerbaar. Bodem, water en voedselsystemen worden verbonden tot een integrale en duurzame aanpak. Werken aan operationele doelen, aan een handelingsperspectief voor boeren en andere stakeholders. Land Water Food slaat de brug tussen beleid en de agrarische werkelijkheid.  Brengt experts bijeen om met u te werken aan een aanpak met impact! Mogen we u uitnodigen?

Heeft u een vraag? Bel gerust!   +31 6 10378595

Nieuws & updates

Ons blog

Een mooie toekomst voor dragon fruit

Peter Prins / 25 december 2016

Zo tegen het einde van het jaar vallen ze opeens op in de schappen van de supermarkt, rose vruchten met groene...

Lees meer

Twitter

Volg ons
EN NL