Volg ons
EN NL

Nieuws

Wenkend perspectief Urban Farming Singapore

Versterking van de voedselproductie in de stadsstaat Singapore kan een stevige uitdaging worden voor Nederlandse partijen die actief zijn in de tuinbouw en het waterbeheer. Dan moeten ze in staat zijn om een samenhangende aanpak te presenteren.

Hoewel Singapore nog 260 boeren kent, is het beschikbare areaal voor landbouw in de open grond slechts 400 ha. Normaal gesproken, bij voortzetting van de huidige methode van landbouw, is dit bij lange na niet genoeg om de ruim 5,6 miljoen inwoners van groenten en fruit te voorzien. Slechts 6 % van het benodigde voedsel komt uit eigen land.

De overheid stimuleert intensivering van de agrarische productie, om minder afhankelijk te zijn van import. Oplossingen variëren van de bouw van kassen op de grond tot ‘vertical farming’ in en op gebouwen. Verschillende, prille, initiatieven laten zien dat het ondernemen in de tuinbouw nieuwe perspectieven kan bieden.

Waterbeschikbaarheid is een belangrijk thema. Singapore is voor de levering van drink en industriewater grotendeels afhankelijk van Maleisië. Hoewel er jaarlijks een ruime hoeveelheid neerslag valt (2300 mm), wordt veel van dit kostbare zoete water afgevoerd naar zee.

Nederland kan met haar kennis van glastuinbouw én water een goede partner zijn. Met name de samenhangende en pragmatische aanpak maakt indruk, zo bleek in de gesprekken met potentiële partners in Singapore. Dat kan door de kennis van stedebouw, architectuur, water en tuinbouw met elkaar te combineren.

Een Nederlands consortium verkende van 28 tot 31 maart het marktperspectief. Ze kreeg uitstekende ondersteuning van de ambassade.

De delegatie was onder de indruk van de verschillende start ups op het gebied van ‘urban farming’. De ondernemers toonden niet alleen een sterke ondernemingsgeest, maar ook de wil om hun initiatieven op te schalen. Door opleiding, techniek en onderhoud in een samenhangend en op maat gesneden pakket aan te bieden lijkt Nederland kans te maken in deze nieuwe markt.

De uitdaging om neerslag op te slaan in de ondergrond als bron voor  watervoorziening van de tuinbouw zou een goed aanknopingspunt voor de watersector kunnen zijn. Dat zou niet alleen goed kunnen aansluiten bij bestaande samenwerking met Singapore op het gebied van drinkwatervoorziening, maar ook de verbinding kunnen vormen met baanbrekende innovaties in Nederland. Verschillende pilots laten zien dat zoet water heel goed kan worden opgeslagen in gebieden die overheersend zout of brak zijn. Coastar (https://www.kwrwater.nl/actueel/ondergrond-als-oplossing-voor-robuuste-zoetwatervoorziening) en Spaarwater (http://www.spaarwater.com/pg-27227-7-101924/pagina/spaarwater.html) zijn mooie voorbeelden.

De missie naar Singapore werd mede mogelijk gemaakt door Partners voor Water.

Vorige pagina

Composing solutions

Het oplossen van complexe vraagstukken rond voedselproductie is als het componeren van muziek. Werkend als team kunnen experts samen zorgen voor een klinkend resultaat. Dat vraagt vakmanschap, een goed plan van aanpak en een duidelijk doel. En natuurlijk affiniteit met boeren en tuinders, en alle andere partijen die actief zijn in de groene ruimte.

Er zijn veel factoren die bepalen of de oogst in een landbouwgebied succesvol is. De afhankelijkheid van de grillen van het weer, de markt en de politiek maken voedselsystemen kwetsbaar. Klimaatverandering versterkt dit effect. In deze complexibiteit zoeken boeren hun weg. Overheden bepalen de beleidsmatige context, bevorderen onderzoek, stimuleren de groene groei. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel plannen komen weinig verder dan papier. Land Water Food maakt klimaatadaptatie concreet en uitvoerbaar. Bodem, water en voedselsystemen worden verbonden tot een integrale en duurzame aanpak. Werken aan operationele doelen, aan een handelingsperspectief voor boeren en andere stakeholders. Land Water Food slaat de brug tussen beleid en de agrarische werkelijkheid.  Brengt experts bijeen om met u te werken aan een aanpak met impact! Mogen we u uitnodigen?

Heeft u een vraag? Bel gerust!   +31 6 10378595

Nieuws & updates

Studieweek inspireert Aziatische water & voedsel experts

22 oktober 2017

Begin oktober heeft een delegatie van de Asian Development Bank (ADB) en aangesloten landen een bezoek gebracht aan...

Lees meer

Ons blog

Een mooie toekomst voor dragon fruit

Peter Prins / 25 december 2016

Zo tegen het einde van het jaar vallen ze opeens op in de schappen van de supermarkt, rose vruchten met groene...

Lees meer

Twitter

Volg ons
EN NL