Volg ons
EN NL

Nieuws

Studieweek inspireert Aziatische water & voedsel experts

Begin oktober heeft een delegatie van de Asian Development Bank (ADB) en aangesloten landen een bezoek gebracht aan diverse overheden, bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van water en landbouw. Tijdens werksessies en veldbezoeken werd kennis gedeeld en zijn Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in contact gebracht met de Aziatische experts.

De delegatie van 33 personen bestond uit de stafleden van ADB en vertegenwoordigers uit Pakistan, Mongolië, Indonesië, Cambodia, Laos, Pakistan, Bangladesh en India. De bezoekers toonden veel interesse in verschillende tools om informatie te verzamelen. Er is een grote behoefte aan data om beter onderbouwde keuzes in het waterbeheer te maken.  Via remote sensing, sensortechnologie en bodemanalyse kan inzicht worden verkregen om de effectiviteit van irrigatiesystemen en de waterproductiviteit te verbeteren. De deelnemers raakten geïnspireerd door de Nederlandse projecten die lieten zien hoe omgegaan wordt met  droogte, verzilting en bodemdaling, bijvoorbeeld door slim van drainagesystemen gebruik te maken. Landinrichting als manier om het waterbeheer en de agrarische productie te verbeteren was voor veel landen nieuw, maar verschillende landen, zoals Laos en Cambodja, zagen perspectief in ruiling van grond en herinrichting.

Een integrale aanpak, waarbij verschillende private en publieke stakeholders worden samengebracht sprak de deelnemers aan. De wijze waarop Nederland via de waterschappen het regionale waterbeheer regelt, inclusief financiering, maakte veel indruk. De inbedding in duidelijke beleidskaders blijkt essentieel voor een goed lokaal waterbeheer. De strategie van de Nederlandse Deltacommissie was in dit verband illustratief.

Tijdens de evaluatie bleken diverse punten concreet vertaling te kunnen krijgen in lopende en nieuwe programma’s op het gebied van irrigatie en landbouw.

NWP en Land Water Food Consult voerden samen de opdracht voor de ADB uit.

Vorige pagina

Composing solutions

Het oplossen van complexe vraagstukken rond voedselproductie is als het componeren van muziek. Werkend als team kunnen experts samen zorgen voor een klinkend resultaat. Dat vraagt vakmanschap, een goed plan van aanpak en een duidelijk doel. En natuurlijk affiniteit met boeren en tuinders, en alle andere partijen die actief zijn in de groene ruimte.

Er zijn veel factoren die bepalen of de oogst in een landbouwgebied succesvol is. De afhankelijkheid van de grillen van het weer, de markt en de politiek maken voedselsystemen kwetsbaar. Klimaatverandering versterkt dit effect. In deze complexibiteit zoeken boeren hun weg. Overheden bepalen de beleidsmatige context, bevorderen onderzoek, stimuleren de groene groei. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel plannen komen weinig verder dan papier. Land Water Food maakt klimaatadaptatie concreet en uitvoerbaar. Bodem, water en voedselsystemen worden verbonden tot een integrale en duurzame aanpak. Werken aan operationele doelen, aan een handelingsperspectief voor boeren en andere stakeholders. Land Water Food slaat de brug tussen beleid en de agrarische werkelijkheid.  Brengt experts bijeen om met u te werken aan een aanpak met impact! Mogen we u uitnodigen?

Heeft u een vraag? Bel gerust!   +31 6 10378595

Nieuws & updates

Campagne rond Bodem en Water gestart bij FAO in Rome

24 december 2016

Een goede toestand van de bodem is van groot belang voor een efficiƫnt gebruik van water in de land- en tuinbouw....

Lees meer

Ons blog

Een mooie toekomst voor dragon fruit

Peter Prins / 25 december 2016

Zo tegen het einde van het jaar vallen ze opeens op in de schappen van de supermarkt, rose vruchten met groene...

Lees meer

Twitter

Volg ons
EN NL