Volg ons
EN NL

Klimaat en Landbouw Oeganda

Boeren in Oeganda pakken bodem en water aan

Boerenorganisatie UNFFE koos voor integrale aanpak zodat bedrijfsvoering door verschillende maatregelen meer veerkracht tegen klimaatschokken kreeg.

Met haar lokale afdelingen maakte UNFFE actieplannen om klimaatadaptatie op een praktische manier vorm te geven. Net als in Nederland en Cambodja bracht Peter Prins als projectleider kennisinstellingen met boeren samen om ervaringen en oplossingsrichtingen te delen. In Oeganda zijn maatregelen getroffen om erosie tegen te gaan en droogteschade te beperken. Daarbij is nadrukkelijk gezocht naar een integrale aanpak. Dat is ook waar Land Water Food nadrukkelijk voor pleit. Zo zijn diverse methoden gebruikt, zoals keuze van minder droogte gevoelige gewassen, bodemverbetering, groenbemesters, waterconservering en agro-ecologie. Verbetering van weersvoorspellingen en betere toegang via radio of sms bleek een diepe wens van boeren en boerinnen.

Lokale leiders stimuleerden andere boeren om het goede voorbeeld te volgen. Het project is een succes geworden en heeft in meerdere andere initiatieven navolging gekregen.

Vorige pagina

Strategic and Hands-on

Het oplossen van complexe vraagstukken rond voedselproductie is als het componeren van muziek. Werkend als team kunnen experts samen zorgen voor een klinkend resultaat. Dat vraagt vakmanschap, een goed plan van aanpak en een duidelijk doel. En natuurlijk affiniteit met boeren en tuinders, en alle andere partijen die actief zijn in de groene ruimte.

Er zijn veel factoren die bepalen of de oogst in een landbouwgebied succesvol is. De afhankelijkheid van de grillen van het weer, de markt en de politiek maken voedselsystemen kwetsbaar. Klimaatverandering versterkt dit effect. In deze complexibiteit zoeken boeren hun weg. Overheden bepalen de beleidsmatige context, bevorderen onderzoek, stimuleren de groene groei. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel plannen komen weinig verder dan papier. Land Water Food maakt klimaatadaptatie concreet en uitvoerbaar. Bodem, water en voedselsystemen worden verbonden tot een integrale en duurzame aanpak. Werken aan operationele doelen, aan een handelingsperspectief voor boeren en andere stakeholders. Land Water Food slaat de brug tussen beleid en de agrarische werkelijkheid.  Brengt experts bijeen om met u te werken aan een aanpak met impact! Mogen we u uitnodigen?

Heeft u een vraag? Bel gerust!   +31 6 10378595

EN NL