Volg ons
EN NL

Bodem

Gezonde bodem is de basis voor een vitale landbouw

Maar hoe gaan we om met het feit dat bodems wereldwijd voor meer dan 60 % zijn gedegradeerd? Chemisch, fysisch en biologisch. Dat maakt de teelt kwetsbaar. Welke oplossingen heeft u voor ogen?

Voldoende organische stof in de bodem bevordert de waterbufferende functie van de grond. Een goede structuur van de grond voorkomt run-off, beperkt de uitspoeling van meststoffen en de verontreiniging grond- en oppervlaktewater. Goede micro-organismen in de bodem zorgen ervoor dat voedingsstoffen goed worden opgenomen door het wortelstelsel van de plant.

 Nieuwe analysemethoden voor het bepalen van de bodemkwaliteit maken gerichte maatregelen in de bodem mogelijk. Duurzame oplossingen spelen in op het sluiten van kringlopen. Door hergebruik van organische reststromen kan de landbouw een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Koolstof kan worden vastgelegd als organische stof in de bodem. Zo leveren boeren een bijdrage aan het terugdringen van klimaatproblemen en leggen ze bovendien de basis voor een veerkrachtige voedselsysteem….

 

Vorige pagina

Strategic and Hands-on

Het oplossen van complexe vraagstukken rond voedselproductie is als het componeren van muziek. Werkend als team kunnen experts samen zorgen voor een klinkend resultaat. Dat vraagt vakmanschap, een goed plan van aanpak en een duidelijk doel. En natuurlijk affiniteit met boeren en tuinders, en alle andere partijen die actief zijn in de groene ruimte.

Er zijn veel factoren die bepalen of de oogst in een landbouwgebied succesvol is. De afhankelijkheid van de grillen van het weer, de markt en de politiek maken voedselsystemen kwetsbaar. Klimaatverandering versterkt dit effect. In deze complexibiteit zoeken boeren hun weg. Overheden bepalen de beleidsmatige context, bevorderen onderzoek, stimuleren de groene groei. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel plannen komen weinig verder dan papier. Land Water Food maakt klimaatadaptatie concreet en uitvoerbaar. Bodem, water en voedselsystemen worden verbonden tot een integrale en duurzame aanpak. Werken aan operationele doelen, aan een handelingsperspectief voor boeren en andere stakeholders. Land Water Food slaat de brug tussen beleid en de agrarische werkelijkheid.  Brengt experts bijeen om met u te werken aan een aanpak met impact! Mogen we u uitnodigen?

Heeft u een vraag? Bel gerust!   +31 6 10378595

EN NL